IBEX Base (05.04.2020) : 6.99 BGN, 35574.20 MWh, IBEX Peak (05.04.2020) : 4.12 BGN 18240.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.04.2020) : 9.86 BGN 17333.4 MWh

Блок 7 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв

 30.04.2018 19:58
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 

  1. Причина за събитието: Търговски график – резерв
  2. Засегната единична мощност: Бл.7
  3. Момента на решение или настъпване на събитието: 30.04.2018г.;19:20 ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.7 – 230 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 230 MW.
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода  MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 30.04.2018г.;19:20 ч.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act