IBEX Base (27.02.2021) : 81.35 BGN, 64279.10 MWh, IBEX Peak (27.02.2021) : 82.61 BGN 34750.3 MWh, IBEX Off-Peak (27.02.2021) : 80.10 BGN 29528.8 MWh

Блок 8 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 16.02.2019 09:53
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график - Резерв
2. Засегната единична мощност: Бл.8
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 16.02.2019 г.; 00:54 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 8 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 8 за периода – 230 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 8 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 16.02.2019 г.; 00:54 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: Търговски график
9. Продължителност на събитието: -

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act