IBEX Base (09.03.2021) : 114.28 BGN, 76415.20 MWh, IBEX Peak (09.03.2021) : 122.17 BGN 41095.5 MWh, IBEX Off-Peak (09.03.2021) : 106.40 BGN 35319.7 MWh

Блок 8 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 01.05.2018 10:33
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

  1. Причина за събитието: Търговски график / Резерв.
  2. Засегната единична мощност: Бл.
  3. Момент на решение или настъпване на събитието: 01.05.2018г.;06:49ч. 
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.8 – 230 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.8 за периода – 230 MW 
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт:За Бл.8 за периода 0 MW
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.05.2018г.;06:49ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: - 
  9. Продължителност на събитието: -


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act