IBEX Base (24.11.2020) : 96.64 BGN, 60460.80 MWh, IBEX Peak (24.11.2020) : 109.86 BGN 33885.2 MWh, IBEX Off-Peak (24.11.2020) : 83.42 BGN 26575.6 MWh

Блок 8 на ТЕЦ Марица Изток 2 - спиране за поддръжка
 08.01.2019 10:39
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:1. Причина за събитието: ППР (Подмяна пускови сита с работни).
2. Засегната единична мощност: Блок 8
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 08.01.2019г.; 08:08 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.8 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.8 за периода – 230 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.8 за периода -          0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 08.01.2019 г.; 08:08 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 13.01.2019 г.; 23:59 ч.
9. Продължителност на събитието: 5 денонощия и 16 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act