IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Блок 8 (ТГ-8 с К-12) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
 01.04.2019 02:15
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Основен ремонт
2. Засегната единична мощност: Бл.8 (ТГ-8 с К-12)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 01.04.2019 г.; 00:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 8 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 8 за периода – 230 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 8 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.04.2019 г.; 00:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  31.08.2019 г.; 23:59 ч.
9. Продължителност на събитието: 153 денонощия

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act