IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Блок 8 (ТГ-8 с К-12) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
 01.04.2019 02:15
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Основен ремонт
2. Засегната единична мощност: Бл.8 (ТГ-8 с К-12)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 01.04.2019 г.; 00:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 8 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 8 за периода – 230 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 8 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.04.2019 г.; 00:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  31.08.2019 г.; 23:59 ч.
9. Продължителност на събитието: 153 денонощия

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act