IBEX Base (21.10.2019) : 110.22 BGN, 23290.70 MWh, IBEX Peak (21.10.2019) : 130.03 BGN 13004.3 MWh, IBEX Off-Peak (21.10.2019) : 90.42 BGN 10286.4 MWh

“Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД изказва благодарност към всички, които представиха становища във връзка с публикуваните проекти на правила
 18.11.2015 10:53
Съобщения

“Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД, изказва благодарност към всички заинтересовани страни, които представиха становища във връзка с публикуваните проекти на правила.
БНЕБ се запозна в детайли с представените мнения и препоръки и отрази всички, които счете за обосновани и който са от възможностите на борсовия оператор.
БНЕБ високо цени мнението и обратната връзка, която получава от търговските участници, потенциални участници на борсовия пазар. 
Борсовият оператор и в бъдеще ще разчита на мнението, препоръките и подкрепата на всички заинтересоване страни с цел, създаването на прозрачен, равнопоставен и ликвиден борсов пазар.
Екипът на БНЕБ 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act