IBEX Base (14.10.2019) : 137.81 BGN, 23620.10 MWh, IBEX Peak (14.10.2019) : 155.03 BGN 13122.2 MWh, IBEX Off-Peak (14.10.2019) : 120.59 BGN 10497.9 MWh

БНЕБ издаде сертификат № 100 за работа с ЕСТ
 14.07.2016 17:13
Съобщения

БНЕБ съобщава, че днес 14.07.2017 г. издаде сертификат №100 за преминат Курс на обучение за работа с електронната система за борсова търговия и запознаване с приложимите правила на борсовия пазар на електрическа енергия, на представител на компания регистрирана, като участник на борсовия пазар.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act