IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

БНЕБ организира обучение за търговските участници подали документи за регистрация на ЦПДД
 28.09.2016 17:16
Съобщения

БНЕБ организира обучение за всички търговски участници подали документи за регистрация на Централизирания пазар за двустранни договори.
 
Обучението ще се проведе на 04.10.2016 г. от 14:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Триадица № 8, Министерство на енергетиката, зала 821.
Търговските участници подали документи за регистрация е необходимо до 03.10.2016 г., да внесат такса за обучение в размер на 600 лв. (без ДДС), за всяко лице, упълномощено да подава оферти от тяхно име, в съответствие с представеното заявление за регистрация на ЦПДД, по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД, Бизнес център Света Неделя 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 
За участие в обучението, с цел подготовка на необходимите матирали от БНЕБ, е необходимо всеки участник подал документи за регистрация, да изпрати имейл с трите имена на лицето/та, които ще присъстват на обучението на електронен адрес – otc.application@ibex.bg, най-късно до 12 ч. на 03.10.2016 г. 
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act