IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

БНЕБ обявява отстъпки в такси оборот и сетълмент на ЦПДД
 07.04.2017 17:28
Съобщения

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД с удоволствие съобщава на всички търговски участници, регистрирани на Централизирания пазар за двустранни договори, че при сключване на сделки на екран „Continuous trading” и екран „Hourly products” до 31.05.2017 г., могат да се възползват от следните отстъпки:
 
Отстъпка в размер на 100 % от такса оборот;
Отстъпка в размер на 100 % от такса сетълмент.
 
БНЕБ напомня, че такса оборот и такса сетълмент са такси, които се начисляват върху търгуваното количество електрическа енергия.
 
Горепосочените отстъпки ще бъдат валидни при сключени сделки за покупко-продажба на продукти със срок на доставка по-кратък или равен на 3 (три) месеца за периода 10.04.2017 г. – 31.05.2017 г. 
 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за допълнителни въпроси.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act