IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

БНЕБ стартира регистрационен процес за участие на Централизирания пазар за двустранни договори
 07.09.2016 14:04
Съобщения

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД  публикува Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. Операторът изказва благодарността си към всички заинтересовани страни, които представиха становища във връзка с публикуваните правила. 
 
От 07 Септември 2016 г. БНЕБ стартира регистрационен процес за участие на Централизирания пазар за двустранни договори. 
Операторът прави следните отстъпки от приложимите такси за всички търговски участници, подали заявление за регистрация на Централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори до 07 Ноември 2016 г. *:
 
1. 20% от Такса за участие  (2400,00 лв.), приложима за търговски участници, които не са членове на пазара ден напред;
 
2. 50% от Годишната такса за 2016 година, за търговски участници, които не са членове на пазара ден напред и 75% за участници, членове на пазара ден напред;
 
3. 10% от Такса обучение  (60,00 лв.).
 
 
*Годишната такса и обезпеченията ще са дължими от регистриралите се търговски участници, до 7 (седем) дни преди датата обявена за старт на Централизирания пазар за двустранни договори, за което БНЕБ ще ги уведоми.
 

Екипът на БНЕБ 
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act