IBEX Base (27.02.2021) : 81.35 BGN, 64279.10 MWh, IBEX Peak (27.02.2021) : 82.61 BGN 34750.3 MWh, IBEX Off-Peak (27.02.2021) : 80.10 BGN 29528.8 MWh

"Българска Независима Енергийна Борса" ЕАД се присъедини, като асоцииран, член към PCR (Price Coupling of Regions)
 26.11.2015 15:26
Съобщения

На 23.11.2015г., БНЕБ ЕАД успешно приключи процеса по присъединяване, като асоцииран член, към PCR (Price Coupling of Regions)  инициативата. Това е една изключително важна стъпка, която БНЕБ предприе с цел реализирането на възможността за използване на PCR алгоритъма (EUPHEMIA) при оперирането на борсовия пазар. Асоциираното членство на БНЕБ е, също така, и  основна предпоставка за бъдещото обединение на българския електроенергиен пазар със съседните пазарни зони.
PCR e инициатива на седем Европейски борсови оператора (APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE and OTE) от 2009г., за разработването на общо решение за ценово обединение, което се използва за изчисляване на цените на електричаската енергия в Европа.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act