IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

БНЕБ стартира регистрационен процес
 27.11.2015 16:12
Съобщения

БНЕБ стартира регистрационен процес за участие на борсовия пазар на електрическа енергия. За да стимулира активността на търговските участници, които първи ще реализират сделки на борсовия пазар, Борсовият Оператор прави следните отстъпки от приложимите такси за всички търговски участници, подали заявление за регистрация до 31. Декември 2015 г.:
1. 20% от Такса за участие или 2400,00 лв;
2. 15% от Годишната такса по Тарифа I за 2016 година или 3600,00 лв;
3. 10% от Такса обучение или 50,00 лв;
* горепосочените отстъпки не са валидни за производители на електрическа енергия в структурата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД във връзка с дело № AT39.767 БЕХ – Електричество на Европейската Комисия

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act