IBEX Base (09.03.2021) : 114.28 BGN, 76415.20 MWh, IBEX Peak (09.03.2021) : 122.17 BGN 41095.5 MWh, IBEX Off-Peak (09.03.2021) : 106.40 BGN 35319.7 MWh

БНЕБ ще вземе участие в семинар En.Trading 016 в Тирана, Албания
 15.04.2016 16:02
Съобщения

Българска Независима Енергийна Борса ще вземе участие в регионален семинар - En.Trading 016 в Тирана, Албания на 21.04.2016 г. 
Събитието се организира от Energetika.NET, водеща регионална новинарска платформа за бизнес информация, базирана в Любляна, Словения, в сътрудничество с норвежкия Montel, водещ, уеб базиран европейски доставчик на бизнес информация относно търговията на електрическа енергия и организатор на бизнес събития на енергийна тематика, заедно с Nord Pool, който е и съучредител на албанския борсов офис. 
Основния фокус ще бъде поставен върху пазарите в югоизточна Европа в светлината на стартиралите наскоро регионални борси. 
С оглед обединението на пазарите в западна и централна Европа и създаването на енергийни борси в региона на югоизточна Европа, Българска Независима Енергийна Борса вярва, че събитието е отлична възможност за участниците на електроенергийните пазари на Балканите да се срещнат и да споделят техния опит, както и да дискутират основните въпроси и проблеми на сектора.
Основни теми на събитието са:
      • Структура на енергийните пазари и начини на формиране на цените;
      • Въведение на борсов пазар, ценообразуване и факторите влияещи върху цената на енергията;
      • Региона на югоизточна Европа: Инфраструктура и развитие на регулаторната рамка;
      • Представяне на региона на югоизточна Европа, пазарен статус (производство, трансгранична търговия, особености), степен на дерегулация и прогнози за развитие (инвестиции, координирани центрове за разпределение на капацитети);
      • Особености на производствената структура, трансгранични преносни способности, основни фактори влияещи на цените;
      • Специфики на пазара на енергия в Албания.
 
За повече информация и регистрация за участие на събитието можете да посетите официалната уеб страница на Energetika.NET: http://www.energetika.net/en-dogodki/entrading-seminar_2#programme_2 
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act