IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

БНЕБ ще вземе участие в ETCSEE 2016
 13.04.2016 13:03
Съобщения

Българска Независима Енергийна Борса ще вземе участие в конференция и изложение Trading Central & South Eastern Europe 2016 (ETCSEE 2016).
ETCSEE е събитие с 17-годишен опит, присъщите за него качество и професионализъм го подреждат, като най-значимото събитие в региона. На събитието се разглеждат задълбочено и в детайли най-горещите теми засягащи енергийния сектор, ката се провеждат и задълбочени дискусии, както на самото събитие, така и чрез онлайн форуми.
Основните теми на събитието са представени по-долу:
    • Перспективи за развитие на електроенергийните пазари в централна, източна и югоизточна Европа и въздействието на новите регулации.
           - Обща картина на европейските пазари.
           - Влиянието на MIFID2.
           - Ролята на ВЕИ.
    • Какво се случва в централна и източна Европа?
           - Пазарните зони и въпроси относно разпределението на потоците.
    • Развиващи се пазари.
           - Статус на турският енергиен пазар.
           - Въвеждане на нов пазарен модел в Украйна.
   • Развитие на пазарното обединение в Европа.
   • Преглед на енергийните пазари; възможности свързани със стартирането на нови енергийни борси.
 
За повече информация, можете да посетите официалната уеб страница на ETCSEE 2016: http://www.energytradingcsee.com/
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act