IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Включване в паралел след непланово спиране на ЯЕБ № 6 на АЕЦ Козлодуй
 03.07.2019 18:56
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Пазарен участник: "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
2. EIC на пазарния участник: 32XNPP-KOZLODUY2
3. Засегната производствена мощност: ЯЕБ №6
4. Начало на събитието: 2019-07-03T13:50:00
5. Край на събитието: 2019-07-03T17:52:00
6. Продължителност: 4 Часа и 2 мин.
7. Вид на събитието: непланово
8. Прична за събитието: В 17:52 ч. на 03.07.2019 г. турбогенераторът на ЯЕБ №6 беше включен в паралел с ЕЕС.
9. Инсталирана мощност: 1040 MW
10. Разполагаема мощност на пазара: 0 MW
11. Неразполагаемост за периода на събитието: 1040 MW
12. Тип гориво: Ядрено
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act