IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Възможни прекъсвания на пазарен сегмент "В рамките на деня"
 07.05.2019 14:37
Съобщения

Информираме Ви, че е възможно прекъсване на свързването с търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ в периода 15:05 -15:20 ЕЕТ на 07.05.2019 г.

При подобен случай опитайте да достъпите системата повторно.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act