IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Докладване на данни по REMIT, Фаза 2
 28.03.2016 16:44
Съобщения

Във връзка с влизане в сила от 07.04.2016 г. на втората фаза от задължението за докладване, съгласно чл.8 (1)  от Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година (REMIT), БНЕБ има удоволствието да съобщи на всички заинтересовани търговски участници, че ще предоставя услугата за докладване на данни във връзка с чл.6 и чл.5 (1), буква А и буква Б, във връзка с чл.3 (1) от Регламент за изпълнение №1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година. 
 
БНЕБ има намерение да предостави два вида услуги, като договорите и конкретните условия са поместени на интернет сайта на компанията в секция "REMIT Фаза 2".
 
БНЕБ остава на разположение за всякакви въпроси, свързани с докладването по REMIT.
 
При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с нас на електронна поща remit@ibex.bg и на телефон +359 2 90 20 127.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act