IBEX Base (04.06.2020) : 42.79 BGN, 35595.70 MWh, IBEX Peak (04.06.2020) : 45.54 BGN 19062.1 MWh, IBEX Off-Peak (04.06.2020) : 40.05 BGN 16533.6 MWh

Докладване на данни по REMIT
 19.01.2016 13:14
Съобщения

БНЕБ уведомява всички търговски участници, че от първият ден в реална работа на борсовия пазар (19.01.2016), ще изпълни задълженията си за докладване на данни, като организиран пазар, в съответствие с чл. 6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT).

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act