IBEX Base (29.11.2020) : 98.97 BGN, 51943.70 MWh, IBEX Peak (29.11.2020) : 106.12 BGN 28147.5 MWh, IBEX Off-Peak (29.11.2020) : 91.82 BGN 23796.2 MWh

Достъп до данни за построяване на криви на търсене и предлагане
 08.06.2017 12:02
Съобщения

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД информира всички заинтересовани страни, които желаят да получат достъп до данните за построяване на агрегираните криви на търсене и предлагане на пазар Ден напред, че стартира предлагането на такава услуга. 
 
Услугата представлява достъп до файл във формат .xls, който съдържа координатите на точките (агрегирано количество и ценови стъпки), които се използват за построяване на агрегираните криви на търсене и предлагане и респективно за определяне на клиринговата цена и търгувания обем във всеки отделен интервал (час) на доставка.
 
С цел получаване на достъп до съответните данни е необходимо сключване на договор между заинтересованото лице и БНЕБ, на чиято база БНЕБ ще предостави уникално потребителско име и парола за достъп до FTP акаунт и ежедневно ще предоставя данните в съответния акаунт. Файловете с данни за всички минали дни на доставка на пазар Ден напред също ще бъдат предоставени след сключване на договор. 
 
Цените на услугата са упоменати в раздел такси на уебсайта на БНЕБ. 
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act