IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Изискуемо обезпечение - нефинансови дни
 19.12.2017 14:57
Съобщения

Уважаеми Борсови Участници,
 
Във връзка с предстоящите нефинансови дни, считано от 23.12.2017 г. до 27.12.2017 г. включително БНЕБ ЕАД няма да се възползва от правото си за промяна на стойността на дневния фактор за обезпеченията на пазарен сегмент „Ден напред“.
 
С цел да гарантира  финансовите си задължения по време на  поредицата от нефинансови дни, всеки търговски участник следва да увеличи сумата на наличното си обезпечение до 22.12.2017 г., така че същото да покрива търгуваните количества през горепосочения период. За да изчислите необходимата сума, моля използвайте действащия модел на обезпечение за пазарен сегмент  “Ден напред“ чрез публикувания риск калкулатор.
 
Бихме искали да ви информираме, че при наличие на завишено ниво на риска по отношение на определен търговски участник в периода на нефинансови дни, БНЕБ ЕАД ще предприеме съответни действия, предвидени в разпоредбата на чл. 97 от Правилата за работа на организиран борсов пазар.
 
Поздрави,
Екипът на БНЕБ ЕАД

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act