IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Пазар "В рамките на деня": Техническо прекъсване на 11 и 12 юни
 04.06.2018 15:53
Съобщения

Техническo прекъсванe на търговската система на пазар „В рамките на деня“ както следва:  

На 11.06.2018 г.: от 14:00 до 16:00 ч. ЦЕВ
На 12.06.2018 г.: от 10:00 до 14:00 ч. ЦЕВ 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act