IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Конференция за либерализация на електроенергийния пазар: Пътят напред към напълно либерализиран, конкурентен и функциониращ енергиен пазар
 18.05.2017 17:59
Съобщения

Изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД г-н Константин Константинов участва на двудневната конференция за либерализация на електроенергийния пазар, организирана от Националната енергийна камара, с подкрепата на Института за енергиен мениджмънт. Тя се проведе в периода от 16 до 17 май 2017 г. в гр. София и в нея участваха водещи енергийни експерти, представители на европейски институции, членове на българското правителство, представители на бизнеса, индустрията, научните и академичните среди, производители в енергийния сектор, синдикати, браншови и потребителски организации.
По думите на г-н Константинов борсите са основата на бъдещия либерализиран енергиен пазар. Те са особено важен фактор в създаването на един добре функциониращ енергиен пазар, предоставящ необходимите ценови сигнали за насърчаване на инвестициите и осигуряващ сигурна, справедливо разпределена, социално и екологично отговорна, конкурентоспособна, ценово достъпна и устойчива енергия в полза на потребителите.
 
Предвид новите пазарни реалности, целта е да допринесем за по-нататъшното развитие на българската и европейската енергийна система, както и за тяхното правилно функциониране. Предприетите стъпки за либерализация на пазара, въпреки че са закъснели, могат да бъдат оценени като успешни и затова считаме, че продължаването на пътя на пазарните решения е най-добрият начин за постигане на напредък в изпълнението на целите на ЕС в областта на енергетиката, посочи г-н Константинов.


Презентация: The Way Forward to a Fully Liberalized, Competitive and Functioning Energy Market

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act