IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

Котел 1 (Енергоблок 1) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 14.12.2017 15:07
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: Търговски график.
2. Засегната единична мощност: Котел 1(Блок 1)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 14.12.2017г.; 11:18ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 99 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода - 78 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 14.12.2017г.;11:18ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 18.12.2017г.; 06:00ч.
9. Продьлжителност на събитието:3 денонощия и 18 часа.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act