IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Котел 2 (Енергоблок 1) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 26.12.2017 09:44
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

    Причина за събитието: ЦДУ нареждане
    Засегната единична мощност: Котел 2(Блок 1)
    Момента на решение или настъпване на събитието: 25.12.2017г.;19:00ч.
    Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
    Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 99 MW.
    Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода -             78 MW.
    Прогнозният начален момент на събитието: 25.12.2017г.;19:00ч.
    Прогнозният краен момент на събитието: 26.12.2017г.; 19:00ч.
    Продължителност на събитието:1 денонощие и 0 часа.
    Съобщението е публикувано на сайта на компанията на следната дата : 28.12.2017г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act