IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Котел 2 (Енергоблок 1) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 19.12.2017 08:24
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: Търговски график
2. Засегната единична мощност: Котел 2 (Блок 1)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 19.12.2017г.; 00:00ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 99 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода - 78 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 19.12.2017г.;00:00ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 20.12.2017г.; 06:00ч.
9. Продължителност на събитието:1 денонощие и 6 часа

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act