IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Котел 3 (Блок 2) на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - спиране за поддръжка
 11.12.2018 07:30
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
 
 
1. Причина за събитието: Спиране за поддръжка.
2. Засегната единична мощност: Котел 3 (Блок 2)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 10.12.2018г.; 19:00 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода -             75 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 10.12.2018 г.;19:10 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 12.12.2018 г.; 03:10 ч.
9. Продължителност на събитието:1 денонощие и 8 часа.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act