IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Котел 4 (Блок 2) на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Спиране за поддръжка
 11.11.2018 14:23
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Спиране за поддръжка.
2. Засегната единична мощност: Котел 4 (Блок 2)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 11.11.2018г.; 12:11 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 11.11.2018г.;12:11ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 12.11.2018г.; 24:00ч.
9. Продължителност на събитието:1 денонощие и 12 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act