IBEX Base (05.04.2020) : 6.99 BGN, 35574.20 MWh, IBEX Peak (05.04.2020) : 4.12 BGN 18240.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.04.2020) : 9.86 BGN 17333.4 MWh

Котел 4 (Енергоблок 2) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 16.12.2017 12:25
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: ЦДУ нареждане
2. Засегната единична мощност: Котел 4 (Блок 2)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 16.12.2017г.; 12:15ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 16.12.2017г.;12:15ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 18.12.2017г.; 06:00ч.
9. Продьлжителност на събитието:1 денонощие и 18 часа

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act