IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Котел 6 (Енергоблок 3) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 16.12.2017 12:30
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: ЦДУ нареждане
2. Засегната единична мощност: Котел 6 (Блок 3)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 16.12.2017г.; 12:08ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.3 – 172 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода – 94 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода - 78 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 16.12.2017г.;12:08ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 18.12.2017г.; 06:00ч.
9. Продьлжителност на събитието:1 денонощие и 18 часа

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act