IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Котел 6 (Енергоблок 3) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 26.11.2017 10:04
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: Търговски график.
2. Засегната единична мощност: Котел 6(Блок 3)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 26.11.2017г.; 02:00ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.3 – 167 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода – 92 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода - 75 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 26.11.2017г.;02:00ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 26.11.2017г.; 02:10ч.
9. Продьлжителност на събитието:1 денонощие и 0 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act