IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Котел 7 (Енергоблок 4) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 23.12.2017 12:56
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
1. Причина за събитието: Търговски график.
2. Засегната единична мощност: Котел 7 (Блок 4).
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 23.12.2017 г.; 01:00 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Блок 4 - 172 МВт.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Блок 4 за периода - 94 МВт.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Блок 4 за периода - 78 МВт
7. Прогнозният начален момент на събитието: 23.12.2017 г.; 01:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 30.12.2017 г.; 06:00 ч.
9. Продьлжителност на събитието: 7 денонощия и 5 часа


 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act