IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Котел 7 (Енергоблок 4) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел
 23.12.2017 12:56
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
1. Причина за събитието: Търговски график.
2. Засегната единична мощност: Котел 7 (Блок 4).
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 23.12.2017 г.; 01:00 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Блок 4 - 172 МВт.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Блок 4 за периода - 94 МВт.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Блок 4 за периода - 78 МВт
7. Прогнозният начален момент на събитието: 23.12.2017 г.; 01:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 30.12.2017 г.; 06:00 ч.
9. Продьлжителност на събитието: 7 денонощия и 5 часа


 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act