IBEX Base (21.10.2019) : 110.22 BGN, 23290.70 MWh, IBEX Peak (21.10.2019) : 130.03 BGN 13004.3 MWh, IBEX Off-Peak (21.10.2019) : 90.42 BGN 10286.4 MWh

Котел 7 (Енергоблок 4) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - изключен от паралел

 25.11.2017 11:57
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

  1. Причина за събитието: Търговски график;
  2. Засегната единична мощност: Котел 7 (Блок 4);
  3. Момент на настъпване на събитието: 24.11.2017 г.; 23:50 ч.;
  4. Инсталирана мощност: За Блок 4 - 167 MW;
  5. Неразполагаема мощност на пазара: За Блок 4 за периода - 92 MW;
  6. Разполагаема мощност на пазара: За Блок  4 за периода - 75 MW;
  7. Прогнозен начален момент на събитието: 24.11.2017 г.; 23:50 ч.;
  8. Прогнозен краен момент на събитието: 26.11.2017 г.; 0:00 ч.;
  9. Продължителност на събитието: 1 денонощие и 0 часа;

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act