IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Кратковременно спиране на ТГ № 10 на ЯЕБ №6 на АЕЦ "Козлодуй"
 01.08.2019 13:01
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация: 1. Пазарен участник:  "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 2. EIC на пазарния участник:  32XNPP-KOZLODUY2
 3. Засегната производствена мощност:  ЯЕБ №6
 4. Начало на събитието:  2019-08-01T 12:12:00
 5. Прогнозен Край на събитието:  2019-08-01T 14:20:00
 6. Очаквана Продължителност:  2 часа
 7. Вид на събитието:  непланово
 8. Прична за събитието:  За осигуряване на технологичните изисквания за включване на главни циркулационни помпи, мощността на реактора е намалена и турбогенераторът е изключен. 
 
 9. Инсталирана мощност:  1040 MW
10.Разполагаема мощност на пазара:        0 MW
11.Неразполагаемост за периода на събитието:  1037 MW
12.Тип гориво:  Ядрено
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act