IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Намаляване на товара на ЯЕБ №5 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
 06.04.2018 20:14
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20 и чл. 23 от Правилата за поведение на организиран борсов пазар предоставяме следната информация:

Засегната производствена мощност: ЯЕБ №5
Момент на решение или настъпването на събитието: 16:33 часа на 06.04.2018 г.
Инсталирана мощност: 1 000 MW
Разполагаема мощност на пазара: 960 MW
Тип на събитието: Намаляване на товара
Прогнозно начало на събитието: 22:00 часа на 06.04.2018 г.
Прогнозен край на събитието: 00:00 часа на 11.04.2018 г.
Неразполагаемост за периода на събитието: 150 MW
Причина за събитието: Диспечерско ограничение

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act