Националните регулаторни органи одобриха предложения от НОПЕ План за ОСП. Управляващият комитет на НОПЕ с нов председател.


 24.07.2017 11:43
Съобщения

На 20.06.2017 г. по време на Форума на енергийните регулатори всички регулаторни органи постигнаха съгласие, че измененото предложение на всички НОПЕ за План за ОСП отговаря на изискванията на Регламент 2015/1222 и може да бъде одобрено.

Въз основа на постигнатото съгласие на закритото заседание, проведено на 26.06.2017 година, с протоколно решение №130/26.06.2017 г. КЕВР прие доклад за одобряване на изменения План за ОСП. Тук ще намерите текста на одобрения План за ОСП.

На 12.07.2017 г. Управляващия комитет на всички НОПЕ потвърди избора и назначи Cosimo Campidoglio (GME) за свой нов председател. Текста на прессъобщението можете да намерите тук.© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act