IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Националните регулаторни органи одобриха предложения от НОПЕ План за ОСП. Управляващият комитет на НОПЕ с нов председател.
 24.07.2017 11:43
Съобщения

На 20.06.2017 г. по време на Форума на енергийните регулатори всички регулаторни органи постигнаха съгласие, че измененото предложение на всички НОПЕ за План за ОСП отговаря на изискванията на Регламент 2015/1222 и може да бъде одобрено.

Въз основа на постигнатото съгласие на закритото заседание, проведено на 26.06.2017 година, с протоколно решение №130/26.06.2017 г. КЕВР прие доклад за одобряване на изменения План за ОСП. Тук ще намерите текста на одобрения План за ОСП.

На 12.07.2017 г. Управляващия комитет на всички НОПЕ потвърди избора и назначи Cosimo Campidoglio (GME) за свой нов председател. Текста на прессъобщението можете да намерите тук.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act