IBEX Base (09.03.2021) : 114.28 BGN, 76415.20 MWh, IBEX Peak (09.03.2021) : 122.17 BGN 41095.5 MWh, IBEX Off-Peak (09.03.2021) : 106.40 BGN 35319.7 MWh

Незаявени количества електрическа енергия за покриване на технологичните разходи на Електроразпределение Север АД
 05.02.2019 23:09
Съобщения

Във връзка с официално постъпило уведомление относно организационно-технически причини, възникнали в Електроразпределение Север АД, същото не успя в рамките на крайния срок за подаване на оферти в електронната система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“  да заяви количества електрическа енергия за покриване на технологичните си разходи за ден на доставка 06.02.2019 г. 
Информацията е обявена и от 
Електроразпределение Север АД на следния линк https://www.erpsever.bg/bg/Novini/462/Saobshtenie-otnosno-nezayaveni-kolichestva-elektricheska-energiya-za-pokrivane-na-tehnologichnite-razhodi-za-den-na-dostavka-06022019-g-na-pazaren-segment-Den-napred
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act