IBEX Base (09.07.2020) : 77.42 BGN, 47019.90 MWh, IBEX Peak (09.07.2020) : 82.46 BGN 26062.9 MWh, IBEX Off-Peak (09.07.2020) : 72.38 BGN 20957.0 MWh

Необходимо обезпечение за предстоящите почивни дни
 26.02.2016 13:05
Съобщения

Във връзка с предстоящите четири нефинансови дни, екипът на БНЕБ обръща внимание на търговските участници, че наличното обезпечение за всеки търговски участник, следва да покрива  стойността на нетната покупка за периода 03.03.2016 г. до 07.03.2016 г. включително.

В тази връзка и с цел избягване на необходимостта от налагане на рестриктивни мерки от страна на борсовия оператор, поради завишено ниво на риск, БНЕБ приканва всички търговски участници да изчислят стойността на  необходимото  обезпечение, отразяващо търговската им стратегия за горепосочения период и при необходимост да го увеличат до необходимият размер.

Екипът на БНЕБ остава на разположение за въпроси и допълнителна информация.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act