IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Непланово намаляване мощността на ЯЕБ № 6 на АЕЦ "Козлодуй"
 01.08.2019 11:24
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 1. Пазарен участник:  "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 2. EIC на пазарния участник:  32XNPP-KOZLODUY2
 3. Засегната производствена мощност:  ЯЕБ №6
 4. Начало на събитието:  2019-08-01T 10:24:00
 5. Прогнозен Край на събитието:  2019-08-01T 12:20:00
 6. Очаквана Продължителност:  2 часа
 7. Вид на събитието:  непланово
 8. Прична за събитието:  В 10:24 ч. на 01.08.2019 г. спират две главни циркулационни помпи от сработване на технологична защита. Мощността на блок №6 е понижена автоматично до 30 %. Възстановяването на мощността след включване на ГЦП е по реда на Технологичния регламент за безопасна експлоатация. 
 
 9. Инсталирана мощност:  1040 MW
10.Разполагаема мощност на пазара:    300 MW
11.Неразполагаемост за периода на събитието:    737 MW
12.Тип гориво:  Ядрено

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act