IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

Нова функционалност на английската версия на уебсайта на БНЕБ
 09.01.2017 16:42
Съобщения

БНЕБ има удоволствието да обяви, че на английската версия на уебсайта на Оператора клиринговите цени на пазар „Ден напред“ вече се визуализират в евро/MWh.
Тази функционалност беше стартирана на 06.01.2017г., но поради технически причини цените публикувани на 7 и 8 януари не бяха коректно представени. Проблемът вече е отстранен и всички данни са коректно представени.
Бихме искали да отбележим, че клиринговите цени за пазарната зона на Р. България се изчисляват в лв./MWh. Визуализацията им в евро/MWh е само за удобство и информация на посетителите на уебсайта.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act