IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Новини свързани с прилагането на REMIT
 20.11.2017 12:27
Съобщения

  • ACER кани всички заинтересовани страни да се регистрират онлайн, в случай че имат намерение да участват в кръглите маси, на които ще се обсъждат мерките, които Агенцията иска да въведе през 2018г. Повече подробности могат да бъдат открити тук.
  • Публикувано е десетото издание на ACER’s REMIT Quarterly (Последни новини посветени на прозрачността и интегритета на енергийните пазари на едро) от 16.11.2017.
  • На 5 октомври 2017г. ACER започна обществено обсъждане (Public Consultation), посветено на измененията в електронните формати за докладване на данни от транзакции, както и фундаментални данни и разкриване на вътрешна информация, съгласно REMIT.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act