IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

Обновяване на системата за сетълмент на Българска Независима Енергийна Борса ЕАД


 20.09.2017 10:56
Съобщения

БНЕБ има удоволствието да представи на всичките си членове достъп до новата уеб-базирана система CASS (Clearing and Settlement System), която беше успешно имплементирана както на балтийските пазари, така и на пазарите във Великобритания и Германия. След внедряването си, планувано до края на октомври, CASS ще представи уникален онлайн базиран интерфейс за клиринг и сетълмент и нов модел за изчисление на обезпечението, чрез който се цели представяне на реалистично отразяване на риска в поведението на търговските участници по отношение на стойностите на изискуемото обезпечение. Моделът ще бъде стабилен по отношение на изискуемото обезпечение за деня и ще сведе до минимум административната работа при ежедневното проследяване на стойностите на изискуемото обезпечение. В допълнение, след стартиране на пазарен сегмент „в рамките на деня“ системата CASS ще обединява данните при търговията на двата сегмента, резултатът от което ще е наличието на едно общо обезпечение. © 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act