IBEX Base (21.09.2018) : 152.32 BGN, 18150.60 MWh, IBEX Peak (21.09.2018) : 176.55 BGN 9801.3 MWh, IBEX Off-Peak (21.09.2018) : 128.09 BGN 8349.3 MWh

Обновяване на системата за сетълмент на Българска Независима Енергийна Борса ЕАД
 20.09.2017 10:09
Съобщения

БНЕБ има удоволствието да представи на всичките си членове достъп до новата уеб-базирана система CASS (Clearing and Settlement System), която беше успешно имплементирана както на балтийските пазари, така и на пазарите във Великобритания и Германия. След внедряването си, планувано до края на октомври, CASS ще представи уникален онлайн базиран интерфейс за клиринг и сетълмент и нов модел за изчисление на обезпечението, чрез който се цели представяне на реалистично отразяване на риска в поведението на търговските участници по отношение на стойностите на изискуемото обезпечение. Моделът ще бъде стабилен по отношение на изискуемото обезпечение за деня и ще сведе до минимум административната работа при ежедневното проследяване на стойностите на изискуемото обезпечение. В допълнение, след стартиране на пазарен сегмент „в рамките на деня“ системата CASS ще обединява данните при търговията на двата сегмента, резултатът от което ще е наличието на едно общо обезпечение. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act