IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

Образец на банкова гаранция
 28.12.2017 18:47
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

Във вразка с необходимостта от преиздаване на предоставените банкови гаранции за участие на оперираните от БНЕБ пазарни сегменти, представяме на вниманието Ви образец на текст на банкова гаранция, валиден от 01.01.2018 г.

Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act