IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Ограничаване на достъпа до електропреносната мрежа на ползватели – износители на електроенергия с произход България
 12.01.2017 17:31
Съобщения

За предотвратяване нарушаването на непрекъснатостта на доставките на електроенергия в Република България, поради продължителните екстремални зимни условия, водещи до недостиг на производствени мощности и дисбаланс между производството и потреблението на електроенергия на регионално равнище, със Заповед № Е-РД-16-64/11.01.2017 г., на Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, на ЕСО ЕАД е наложено допълнително задължение към обществото, състоящо се в ограничаване на достъпа до електропреносната мрежа на ползватели – износители на електроенергия с произход България, считано от 1:00 ч. българско време на 13 януари 2017 г. Ограничението ще бъде прилагано до момента на възстановяване на необходимите резерви за поддържане на надеждната работа на електроенергийната система на Република България.

Eлектроенергия, закупена от БНЕБ ЕАД е електроенергия с произход България.

Всички търговски участници са задължени да отчитат наложеното ограничение на сделките за износ на електроенергия с произход България и да бъдат в балансирана позиция по всички вътрешни графици за всеки период на сетълмент. ЕСО ЕАД няма да приема и да регистрира небалансирани графици.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act