IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Отстъпка от Годишната такса на пазарен сегмент „В рамките на деня“
 26.02.2018 15:12
Съобщения

Уважаеми Търговски Участници,

Бихме искали да ви уведомим, че “Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД (100% собственост на „Българска фондова борса – София“ АД) вече получи първите заявления за регистрация на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“.

В тази връзка БНЕБ ЕАД напомня, че търговските участници, които се регистрират преди стартиране на реална работа на борсовия сегмент, което е предвидено за месец март 2018 г.,  ще ползват обявената в Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД отстъпка в размер на 50% от съответната Годишна такса.

Екипът на БНЕБ ЕАД

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act