IBEX Base (11.07.2020) : 61.08 BGN, 47852.00 MWh, IBEX Peak (11.07.2020) : 53.37 BGN 25930.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.07.2020) : 68.79 BGN 21921.2 MWh

ПАВЕЦ Чаира - Авариен ремонт
 02.08.2019 09:05
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар, НЕК предоставя следната информация:


Засегната производствена мощност: ПАВЕЦ Чаира- ХАЗ
Начало и край на събитието: 01.08.2019 - 09.08.2019
Продължителност на събитието: 8 дни
Вид на събитието: Авариен ремонт
Причината за събитието: Оглед и ревизия на проточната част на турбината
Наименование и EIC на пазарния участник: НЕК ЕАД ; EIC: 32X001100100318U
Инсталирана мощност в MW: Т-216; П-198
Налична мощност в MW: Т-0; П-0
Засегната мощност в MW: Т-216; П- 198
Тип гориво: Вода

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act