IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

ПАВЕЦ Чаира- ХАЗ - непланов ремонт
 09.08.2019 15:40
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20  от Правила за поведение на борсов пазар (ППБП), с настоящото ви информираме за настъпили промени в работата на съоръжение, контролирано от НЕК ЕАД
 

Засегната производствена мощност: ПАВЕЦ Чаира- ХАЗ
Начало и край на събитието: 10.08.2019 - 20.08.2019
Продължителност на събитието: 10 дни
Вид на събитието: Непланово
Причината за събитието: Възстановителни работи по плосък затвор 
Наименование и EIC на пазарния участник: НЕК ЕАД ; EIC: 32X001100100318U
Инсталирана мощност в MW: Т-216; П-198
Налична мощност в MW: Т-0; П-0
Засегната мощност в MW: Т-216; П- 198
Тип гориво: Вода

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act