IBEX Base (17.12.2019) : 96.37 BGN, 28067.60 MWh, IBEX Peak (17.12.2019) : 104.90 BGN 14987.0 MWh, IBEX Off-Peak (17.12.2019) : 87.84 BGN 13080.6 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпен
 13.12.2018 19:52
Съобщения

Tехническото прекъсване на работата  на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа  вече е достъпна за търговия.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act