IBEX Base (22.10.2019) : 110.85 BGN, 23662.10 MWh, IBEX Peak (22.10.2019) : 119.56 BGN 13198.9 MWh, IBEX Off-Peak (22.10.2019) : 102.15 BGN 10463.2 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" е недостъпен
 14.08.2018 18:04
Съобщения

Уважаеми участници,
 
Търговската платформа за администриране на пазарен сегмент "В рамките на деня" е недостъпна поради технически проблеми.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act