IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" може да има прекъсвания на 26.01.2019 г.
 25.01.2019 13:52
Съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“, може да има прекъсвания поради техническа профилактика на XBID услугата на 26.01.2019, в часовите интервали от 07:00 до 08:00ч. ЦEВ и от 18:00 до 20:00ч. ЦEВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act