IBEX Base (17.12.2019) : 96.37 BGN, 28067.60 MWh, IBEX Peak (17.12.2019) : 104.90 BGN 14987.0 MWh, IBEX Off-Peak (17.12.2019) : 87.84 BGN 13080.6 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпен на 29.01.2019 г.
 18.01.2019 13:43
Съобщения

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване, от 17:00 до 19:00 ч. ЦЕВ на 29.01.2019 г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act